Mgr. Helena Pichová

Vystudovala jsem Institut politických věd v Paříži a hovořím francouzsky, anglicky, španělsky a rusky. Pracovala jsem v diplomacii, turismu, vyučovala jsem jazyky a tlumočila. S dětmi jsem začala pracovat jako dobrovolník během studií. Většinou se jednalo o sociálně prospěšné projekty, pracovala jsem např. s dětmi ze znevýhodněných rodin (2003), z uprchlických táborů (2005) nebo z dětského domova (2007), včetně dětí s postižením. Těchto projektů jsem se účastnila v zahraničí, organizovala jsem také mezinárodní dětský tábor s výukou angličtiny v Číně (2011).

V letech 2008-2010 jsem se zajímala o Waldorfskou pedagogiku a docházela do semináře vedeného p. Tomášem Zuzákem. V roce 2012 jsem absolvovala Informační kurz Montessori pedagogiky a náslechy AMI kurzu pro práci s dětmi ve věku 3-6 let. Od září 2012 do dubna 2013 jsem pracovala jako učitelka v Montessori jeslích a mateřské škole. Vzdělávám se v oblasti dětské vývojové psychologie a pedagogiky. Jsem držitelkou profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ve svých studiích i praxi se snažím dojít k takovému pojetí výchovy malých dětí, který oslovuje jejich zdravý vývojový potenciál a rozvíjí jejich schopnosti komunikace, reflektivity, fantazie a sebeprožívání.

 

Karolína Blažková

Jsem studentkou Akademie múzických umění v Praze v oboru hra na harfu. V rámci ukončení studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě jsem úspěšně absolvovala studium pedagogického minima. V letech 2012-2015 jsem působila jako učitelka hry na harfu na ZUŠ E. Runda v Ostravě. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, ráda bych se jí i nadále věnovala. Mezi mé záliby patří sport, pečení a četba.

 

 

 

Adéla Uličná

Jsem studentkou oboru řízení lidských zdrojů Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze. V letech 2014-2015 jsem pracovala jako učitelka v soukromé mateřské školce 3tetičky. Věnovala jsem se především předškolním dětem, vedla jsem kroužek výtvarné výchovy a angličtiny. Zajišťovala jsem také hlídání dětí v rodinách. Mezi mé zájmy patří zejména psychologie, jsem držitelkou certifikátu "Asistent v pedagogicko-psychologické poradně".  Ve svém volném čase se ráda věnuji sportu, grafické tvorbě, designu a editaci.

 

 

Jana Řepová

Jsem držitelkou certifikátu Učitelka pro MŠ. Celou svou profesní kariéru jsem se věnovala předškolním dětem. V letech 1997-2002 jsem pracovala jako učitelka v mateřských školách Butovice a Korálek. V letech 2002-2017 jsem pracovala jako chůva, s hlídáním dětí mám velmi hezkou zkušenost. Hlídala jsem v rodinách děti od 6 měsíců do 4-5 let, včetně i straších dětí ve věku 9-11 let. Vychovala jsem dvě nyní již dospělé děti. Mám velmi ráda děti, přírodu, hudbu a domácí práce.

Součástí týmu Školičky Radost je i paní Hana Bauerová, jejíž bohatá praxe v oblasti péče o děti je garantem kvalitně odvedené práce a odborné způsobilosti, a to i bez formálně dosaženého pedagogického vzdělání.