Mgr. Helena Pichová

Vystudovala jsem Institut politických věd v Paříži a hovořím francouzsky, anglicky, španělsky a rusky. Pracovala jsem v diplomacii, turismu, vyučovala jsem jazyky a tlumočila. S dětmi jsem začala pracovat jako dobrovolník během studií. Většinou se jednalo o sociálně prospěšné projekty, pracovala jsem např. s dětmi ze znevýhodněných rodin (2003), z uprchlických táborů (2005) nebo z dětského domova (2007), včetně dětí s postižením. Těchto projektů jsem se účastnila v zahraničí, organizovala jsem také mezinárodní dětský tábor s výukou angličtiny v Číně (2011).

V letech 2008-2010 jsem se zajímala o Waldorfskou pedagogiku a docházela do semináře vedeného p. Tomášem Zuzákem. V roce 2012 jsem absolvovala Informační kurz Montessori pedagogiky a náslechy AMI kurzu pro práci s dětmi ve věku 3-6 let. Od září 2012 do dubna 2013 jsem pracovala jako učitelka v Montessori jeslích a mateřské škole. Vzdělávám se v oblasti dětské vývojové psychologie a pedagogiky. Jsem držitelkou profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ve svých studiích i praxi se snažím dojít k takovému pojetí výchovy malých dětí, který oslovuje jejich zdravý vývojový potenciál a rozvíjí jejich schopnosti komunikace, reflektivity, fantazie a sebeprožívání.

Jana Řepová

Jsem držitelkou certifikátu Učitelka pro MŠ. Celou svou profesní kariéru jsem se věnovala předškolním dětem. V letech 1997-2002 jsem pracovala jako učitelka v mateřských školách Butovice a Korálek. V letech 2002-2017 jsem pracovala jako chůva, s hlídáním dětí mám velmi hezkou zkušenost. Hlídala jsem v rodinách děti od 6 měsíců do 4-5 let, včetně i straších dětí ve věku 9-11 let. Vychovala jsem dvě nyní již dospělé děti. Mám velmi ráda děti, přírodu, hudbu a domácí práce.

Nikol Kyšová

Vystudovala jsem Střední soukromou školu podnikatelskou. Během středoškolského studia jsem se věnovala práci v Mládeži Českého červeného kříže. Po studiu jsem se uplatnila jako asistentka představenstva v mezinárodní pojišťovně. Po narození dcery jsem se začala věnovat práci s dětmi, která mne vždy zajímala a bavila. Ve školním roce 2016/2017 jsem pracovala ve školce Moje školička Malešice. Mám ráda zvířata, četbu, cestování a vaření.

 

 

Součástí týmu Školičky Radost je i paní Hana Bauerová, jejíž bohatá praxe v oblasti péče o děti je garantem kvalitně odvedené práce a odborné způsobilosti, a to i bez formálně dosaženého pedagogického vzdělání.