Mgr. Helena Pichová

Vystudovala jsem Institut politických věd v Paříži a hovořím francouzsky, anglicky, španělsky a rusky. Pracovala jsem v diplomacii, turismu, vyučovala jsem jazyky a tlumočila. S dětmi jsem začala pracovat jako dobrovolník během studií. Většinou se jednalo o sociálně prospěšné projekty, pracovala jsem např. s dětmi ze znevýhodněných rodin (2003), z uprchlických táborů (2005) nebo z dětského domova (2007), včetně dětí s postižením. Těchto projektů jsem se účastnila v zahraničí, organizovala jsem také mezinárodní dětský tábor s výukou angličtiny v Číně (2011).

V letech 2008-2010 jsem se zajímala o Waldorfskou pedagogiku a docházela do semináře vedeného p. Tomášem Zuzákem. V roce 2012 jsem absolvovala Informační kurz Montessori pedagogiky a náslechy AMI kurzu pro práci s dětmi ve věku 3-6 let. Od září 2012 do dubna 2013 jsem pracovala jako učitelka v Montessori jeslích a mateřské škole. Vzdělávám se v oblasti dětské vývojové psychologie a pedagogiky. Jsem držitelkou profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ve svých studiích i praxi se snažím dojít k takovému pojetí výchovy malých dětí, který oslovuje jejich zdravý vývojový potenciál a rozvíjí jejich schopnosti komunikace, reflektivity, fantazie a sebeprožívání.

Jitka Adamcová

Jsem držitelkou profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, mé původní vzdělání je technickohospodářského charakteru a mám za sebou také kurz základy pedagogiky. V letech 2010-2016 jsem pracovala ve službách, např. jako zástupkyně vedoucí kavárny, koordinátorka vedení společnosti Weaver Jeans nebo asistentka v advokátní kanceláři. V letech 2016-2018 jsem pracovala jako vedoucí v soukromé firemní školce a jako učitelka v Mikešově školce v Tehově. Mou největší zálibou a zájmem je můj 9 letý syn a také práce s dětmi v mém vlastním projektu Mobilní, kouzelně-kreativní stan 3v1.
Miluji děti a myslím si, že i když nemám střední pedagogické vzdělání, jsem na správném místě. Moje práce mě neuvěřitelně baví a naplňuje. Myslím si, že dětem dokáži naslouchat, rozesmát je, povzbudit a s čímkoliv pomoct a ještě objevit a rozvíjet jejich potenciál kupředu. Snažím se děti motivovat a když vidím pokroky jsem nesmírně šťastná a hrdá. Mám velmi ráda cestování, hudbu,procházky, sport, kulturu, čtení, malování a kreativní tvoření.

 

Součástí týmu Školičky Radost je i paní Hana Bauerová, jejíž bohatá praxe v oblasti péče o děti je garantem kvalitně odvedené práce a odborné způsobilosti, a to i bez formálně dosaženého pedagogického vzdělání.