Ceník

Cena za hodinu pobytu ve školičce se pohybuje v rozmezí 76 Kč až 117 Kč. Dopolední stravné je 40 Kč, celodenní stravné je 50 Kč. V případě alergie nebo speciální diety mají děti možnost přinést si s sebou vlastní jídlo z domova.

Adaptační období – cca 2krát 1-2 hodiny - zdarma

Ceník školičkovného pro rok 2018/2019

 

Dopolední docházka (8:00-12:30)

                                   Počet dnů v týdnu                                        Školkovné/měsíc včetně stravného                

1 den v týdnu  (4-5 dní v měsíci)                                                     2 300 Kč

2 dny v týdnu (8-10 dní v měsíci)                                                     4 500 Kč

3 dny v týdnu (12-15 dní v měsíci)                                                     6 100 Kč

4 dny v týdnu (16-20 dní v měsíci)                                                     7 200 Kč

                                         5 dnů v týdnu (20-24 dní v měsíci)                                                     9 000 Kč                                         

Ceny jsou konečné. Jsme plátci DPH.

Celodenní docházka (8:00-16:00)

                               Počet dnů v týdnu                                                         Školkovné/měsíc včetně stravného

1 den v týdnu (4-5 dní v měsíci)                                                                      3 400 Kč

2 dny v týdnu (8-10 dní v měsíci)                                                                     5 900 Kč

3 dny v týdnu (12-15 dní v měsíci)                                                                    8 800 Kč

4 dny v týdnu (16-20 dní v měsíci)                                                                     10 500 Kč

                                            5 dnů v týdnu (20-24 dní v měsíci)                                                                 13 200 Kč                                          

Ceny jsou konečné. Jsme plátci DPH.

Rezervační poplatek pro každé nově zapsané dítě činí 1000 Kč a je splatný při podpisu smlouvy o péči. Rezervační poplatek je odečten ze školičkovného za 1. měsíc. V případě nenastoupení dítěte do školičky poplatek propadá.

Úhrada školičkovného je splatná do 5. dne danného měsíce. Školičkovné je hrazeno bez ohledu na nemoci, státní svátky, dovolené a další absence dítěte. Školičkovné za zameškané dny se nevrací, zameškané dny je možné si v danném nebo následujícím měsíci po domluvě a v případě volného místa nahradit.

V případě docházky sourozence dítěte již ve školičce zapsaného poskytujeme slevu 5% na školičkovné 2. dítěte.

Naše školička také nabízí nad rámec dopolední a odpolední docházky do školičky celoroční možnost hlídání v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách. Hlídání probíhá na základě společné domluvy ve školičce nebo u Vás doma a zajišťují je paní učitelky ze školičky.

Dopolední a odpolední hlídání (8hod-19hod) je účtováno za 150 Kč/hod./dítě a 170 Kč/hod./2 děti, večerní hlídání (19hod-23hod) je účtováno za 170 Kč/hod./1-2 děti a víkendové hlídání je účtováno za 200 Kč/hod. do 19hod, večerní víkendové hlídání je účtováno za 220 Kč/hod. Večerní hlídání od 19hod. do 24hod. je účtováno za 1000 Kč.

 

Dokumenty ke stažení: PRIHLASKA-EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE.doc (29 kB), prohlášení o bezinfekčnosti