Ceník

Cena za hodinu pobytu ve školičce se pohybuje v rozmezí 117 Kč až 147 Kč. Dopolední stravné je 70 Kč, celodenní stravné je 80 Kč. V případě alergie nebo speciální diety mají děti možnost přinést si s sebou vlastní jídlo z domova.

Adaptační období: cca dvakrát 1-2 hodiny - 200Kč/hod, každý další pobyt kratší než dopolední docházka 170Kč/hod

Dopolední docházka (8:00-12:30)

1 den v týdnu (4-5 dní v měsíci)

2 dny v týdnu (8-10 dní v měsíci)

3 dny v týdnu (12-15 dní v měsíci)

4 dny v týdnu (16-20 dní v měsíci)

5 dnů v týdnu (20-24 dní v měsíci)


Ceny jsou platné od 1. 7. 2022, zahrnují stravné a jsou konečné.  


2 940 Kč

5 880 Kč

8 420 Kč

9 660 Kč

12 000 Kč

Celodenní docházka (8:00-16:00)

1 den v týdnu (4-5 dní v měsíci) 

2 dny v týdnu (8-10 dní v měsíci) 

3 dny v týdnu (12-15 dní v měsíci)

4 dny v týdnu (16-20 dní v měsíci)

5 dnů v týdnu (20-24 dní v měsíci)


Ceny jsou platné od 1. 7. 2022, zahrnují stravné a jsou konečné. 


4 140 Kč

7 280 Kč

10 920 Kč

13 160 Kč

16 400 Kč

Rezervační poplatek pro každé nově zapsané dítě činí 1000 Kč a je splatný při podpisu smlouvy o péči. Rezervační poplatek je odečten ze školkovného za 1. měsíc. V případě nenastoupení dítěte do školičky poplatek propadá. Během školního roku jsou docházky účtovány paušálně, během letních prázdnin účtujeme dle odchozené docházky.

Úhrada školkovného je splatná do 5. dne danného měsíce. Školkovné je hrazeno bez ohledu na nemoci, státní svátky, dovolené a další absence dítěte. Školkovné za zameškané dny se nevrací, zameškané dny je možné si v danném nebo následujícím měsíci po domluvě a v případě volného místa nahradit.

Naše školička také nabízí nad rámec dopolední a odpolední docházky do školičky celoroční možnost hlídání v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách. Hlídání probíhá na základě společné domluvy ve školičce nebo u Vás doma a zajišťují je paní učitelky ze školičky.

Dopolední a odpolední hlídání (8hod-19hod) je účtováno za 190 Kč/hod./dítě a 220 Kč/hod./2 děti, večerní hlídání (19hod-23hod) je účtováno za 220 Kč/hod./1-2 děti a víkendové hlídání je účtováno za 250 Kč/hod. do 19hod, večerní víkendové hlídání je účtováno za 270 Kč/hod. Večerní hlídání od 19hod. do 24hod. je účtováno za 1200 Kč.