Kroužky a výlety


Výtvarné tvoření

Výtvarný kroužek pro děti od 4-6 let je zaměřený na rozvoj dětské tvořivosti, fantazie a zručnosti.

Pondělí 16:30-17:30, 1430 Kč, 10.2.-27.4.2020 (13.4. lekce nebude). Veškerý materiál zahrnut v ceně, max. 8 dětí ve skupině, s sebou pití a přezůvky.

Logopedický kroužek

Kroužek pro děti od 4 do 6ti let spojuje logopedická, grafomotorická a pohybová cvičení. 14 lekcí obsáhne upevnění výslovnosti 14 konkrétních hlásek, včetně prevence vzniku odchylek ve výslovnosti nejproblematičtějších hlásek R a Ř, cvičení na správný pohyb jazyka, dýchání a rozvoj slovní zásoby.

Úterý 16:30-17:30, 1820 Kč, 28.1.-28.4.2020, max. 6 dětí, s sebou přezůvky a pití.

Daniela Plšková vystudovala bakalářský obor Logopedie na Univerzitě v Hradci Králové, nyní končí magisterské studium ve stejném oboru na UK v Praze. Během studia absolvovala bohatou praxi v různých školkách. Svoji budoucí práci vnímá v rámci nedostatku specialistů v tomto oboru jako záslužnou a potřebnou. Ráda by se věnovala dětem, které mají nebo mohou mít s mluvou potíže a pomohla jim případně těmto předejít. 


Matematika metodou prof. M. Hejného

Kroužek pro děti od 4-6 let je zaměřený na rozvoj matematických představ a dovedností pomocí hry a vlastního prožitku. Více informací o metodě prof. M. Hejného najdete na https://www.h-mat.cz/ms.

Čtvrtek 16:30-17:30, 1040 Kč, 20.2.-30.4.2020 (27.2. a 9.4. lekce nebudou), max. 8 dětí, s sebou přezůvky a pití.

Mgr. Pavla Vinklerová vystudovala pedagogiku I. stupně na Univerzitě v Hradci Králové. V současnosti pracuje na ZŠ Strossmayerovo náměstí v programu PED Academy. Matematika je jejím nejoblíbenějším předmětem. V matematice podle Prof. Hejného absolvovala několik kurzů. Tato metoda ji velmi nadchla, proto ji ráda předává dál dětem.

Během doby trvání kroužků nabízíme možnost počkat na děti ve školičce, případně využít našeho zázemí s mladšími sourozenci.