Kroužky a výlety


Výtvarné tvoření

Výtvarný kroužek pro děti od 3-5 let je zaměřený na rozvoj dětské tvořivosti, fantazie a zručnosti.

Středa 16:30 - 17:30, 6.10.2021 - 26.1.2022 (5.1.2022 lekce nebude), 13 lekcí, 2 210 Kč, max. 6 dětí, veškerý materiál zahrnut v ceně, sebou přezůvky a pití.

Maryana Letnyanchyn je certifikovanou chůvou pro děti a zároveň asistentkou pedagoga pro děti předškolního věku. Ve svém volném čase se aktivně věnuje kreslení, tvoření s dětmi ji velmi naplňuje.


Keramický kroužek

Kroužek keramiky je určen pro děti od 4 do 7 let. Děti pod vedením zkušené lektorky vyrábí a dekorují výrobky z keramické hlíny. Výrobky, které korespondují s ročním obdobím a populárními tématy mezi dětmi, si děti po přežahu a výpalu odnesou domů.

Čtvrtek 17:00 - 17:45, 3.2.2022 - 7.5. 2022 (10.3., 17.3. a 14.4.2022 lekce nebudou), 13 lekcí, max. 10 dětí, veškerý materiál zahrnut v ceně, sebou přezůvky a pití. 

Dagmar Kmínková se keramice a jejímu vyučování věnuje více než 15 let, nejprve v DDM Větrník v Liberci a posléze v DDM Praha 2 (Výtvarná dílna Vinohrady). Vedla kurzy pro předškoláky s maminkami, pro větší děti i pro dospělé. V současnosti vede keramický kroužek v několika mateřských školách a v Rodinném a komunitním centru Jablíčkov.


Během doby trvání kroužků nabízíme možnost počkat na děti ve školičce, případně využít našeho zázemí s mladšími sourozenci.