Kroužky a výlety


Výtvarné tvoření

Výtvarný kroužek pro děti od 4-6 let je zaměřený na rozvoj dětské tvořivosti, fantazie a zručnosti.

Pondělí 16:30-17:30, 1560 Kč, 7.10.2019-29.1.2020 (28.10., 16.12. a 6.1. lekce nebudou). Veškerý materiál zahrnut v ceně, max. 8 dětí ve skupině, s sebou pití a přezůvky.

Jana Cardová je jednou z paní učitelek ve školičce. Tvořivým a animačním činnostem pro děti a mládež se věnuje již od roku 2007 ve svém volném čase. V rámci celoživotního vzdělávání studuje obor Vychovatelství na Univerzitě Karlově v Praze. Své nadšení pro tvoření a lidovou tvorbu by ráda předala těm nejmenším, jelikož ji práce s dětmi velmi baví.


Dramatický kroužek

Kroužek pro děti od 4-6 let je vedený technikou dramatické výchovy s cílem osobnostního a sociálního rozvoje.

Středa 16:30-17:30, 1 430 Kč, 2.10.-11.12., max. 12 dětí, s sebou přezůvky a pití.

Jana Kortanová je jednou z paní učitelek ve školičce. Její velkou vášní v práci s dětmi je dramatická výchova. Momentálně studuje třísemestrální kurz 'Dramatická výchova pro současnou školu', který se věnuje využití metod a technik dramatické výchovy pro všestranný osobnostní a sociální rozvoj dětí. Ve využití dramatické výchovy spatřuje naplnění důležitých hodnot a postojů vůči výchově a vzdělávání dětí. 


Matematika metodou prof. M. Hejného

Kroužek pro děti od 4-6 let je zaměřený na rozvoj matematických představ a dovedností pomocí hry a vlastního prožitku. Více informací o metodě prof. M. Hejného najdete na https://www.h-mat.cz/ms.

Čtvrtek 16:30-17:30, 1820 Kč, 3.10.2019-31.1.2020 (14 lekcí, 19.12., 2. a 9.1. lekce nebudou), max. 8 dětí, s sebou přezůvky a pití.

Mgr. Pavla Vinklerová vystudovala pedagogiku I. stupně na Univerzitě v Hradci Králové. V současnosti pracuje na ZŠ Strossmayerovo náměstí v programu PED Academy. Matematika je jejím nejoblíbenějším předmětem. V matematice podle Prof. Hejného absolvovala několik kurzů. Tato metoda ji velmi nadchla, proto ji ráda předává dál dětem.

Během doby trvání kroužků nabízíme možnost počkat na děti ve školičce, případně využít našeho zázemí s mladšími sourozenci.