Naše mateřská školka a jesle - školička se nachází v přízemí bytového domu, v klidné a dostupné části Vršovic. Disponuje zahradou, kde děti mohou dovádět na odstrkovadlech, pískovišti nebo houpačce. V okolí domu je bezproblémové parkování.

Naším záměrem je nabídnout klidné, hravé a inspirativní prostředí dětem od 2-4 let. Pracujeme v malé skupince s max. 8-9mi dětmi (max. 5 dětí na jednoho pedagoga). Děti se tak učí prvním kontaktům a zároveň je to pro ně dostatečně bezpečné a ještě spíše rodinné zázemí. Dětem necháváme volnost ke hře, objevování, povídání a rozvíjení vlastní tvořivosti a představivosti. Všechny hračky i pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát. Při příznivém počasí a v letních měsících činnosti co nejvíce přesouváme ven. Děti mají také na zahradě malou zahrádku.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Upřednostňujeme tvořivé, hravé a prožitkové aktivity. Děti z nich mají největší radost. Snažíme se jim nabídnout dostatek výtvarných, hudebních a pohybových aktivit. Vždy dbáme o potřeby dětí, jejich tempo a program jim přizpůsobujeme. Děti mají také možnost klidného odpočinku a relativního soukromí a nejsou povinné účastnit se společných činností.

Díky Montessori pomůckám děti také rozvíjejí své poznávací a jemně motorické dovednosti – rozlišování množství, tvarů, barev, třídění, přesýpání, prosívání, přendavání lžičkou, přenášení vody pipetou. Děti se učí přiměřenou dobu soustředit, dokončit aktivitu, reagovat na ostatní děti. Snažíme se, aby děti začínaly chápat a přijímat zodpovědnost. Toto se promítá zejména v šetrném zacházení s hračkami a pomůckami, včetně jejich úklidu.

Snažíme se děti vést k úctě, laskavosti k sobě a ohleduplnosti k druhým a okolnímu světu. Děti si utvrzují a rozvíjejí správné hygienické a stravovací návyky. S přihlédnutím k jejich individuálním možnostem se snažíme je vést a motivovat k samostatnosti a soběstačnosti.

V rámci aktivit ve školičce se s námi děti podílejí na přípravě oběda, společně pečeme a staráme se o školičku. Při svačince se děti obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla i pití podle vlastního uvážení. Děti také velmi rády s námi zdobí naši třídu, aranžují vázy nebo pozorují, jak nám rostou květiny a zalévají je.  

S dětmi se také společně staráme o králíčka.Děti si vytváří vztah k zvířátku, zažívají souznění s přírodou, rozvíjí svou schopnost zklidnění, vcítění se, pocit vzájemné sounáležitosti, užitečnosti a zodpovědnosti.

Součástí pobytu dětí ve školičce jsou i oslavy jejich narozenin a aktivity k velikonočním, vánočním nebo masopustním svátkům.

Činnosti nabízené ve školičce a vedení dětí odpovídá náplni Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Snažíme se o maximální podporu celkového rozvoje dětí. Dětský nábytek, hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek jsou antropometricky přizpůsobeny a odpovídají počtu dětí. Jsou estetické, zdravotně nezávadné a bezpečné. Školička je vybavena hračkami, pomůckami a materiály odpovídajícími počtu dětí a jejich věku.

Naše školička zajišťuje péči o dítě do tří let věku v denním režimu a poskytování služeb pro rodinu a domácnost, výchova a vzdělávání včetně lektorské činnosti. Nejsme předškolní zařízení. Nejsme akreditovanou školou u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.