Nabízíme

Naše školička se nachází v přízemí bytového domu, v klidné a dostupné části Vršovic. Disponuje zahradou, kde děti mohou dovádět na odstrkovadlech, pískovišti nebo houpačce. V okolí domu je bezproblémové a bezplatné parkování.

Naším záměrem je nabídnout klidné, hravé a inspirativní prostředí dětem od 2-4 let. Pracujeme v malé skupince s max. 11ti dětmi (max. 5-6 dětí na jednoho pedagoga). Děti se tak učí prvním kontaktům a zároveň je to pro ně dostatečně bezpečné a ještě spíše rodinné zázemí. Dětem necháváme volnost ke hře, objevování, povídání a rozvíjení vlastní tvořivosti a představivosti. Všechny hračky i pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát. Při příznivém počasí a v letních měsících činnosti co nejvíce přesouváme ven. Děti mají také na zahradě malou zahrádku.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Upřednostňujeme tvořivé, hravé a prožitkové aktivity. Děti z nich mají největší radost. Snažíme se jim nabídnout dostatek výtvarných, hudebních a pohybových aktivit. Vždy dbáme o potřeby dětí, jejich tempo a program jim přizpůsobujeme. Děti mají také možnost klidného odpočinku a relativního soukromí a nejsou povinné účastnit se společných činností.

Díky Montessori pomůckám děti také rozvíjejí své poznávací a jemně motorické dovednosti - rozlišování množství, tvarů, barev, třídění, přesýpání, prosívání, přendavání lžičkou, přenášení vody pipetou. Děti se učí přiměřenou dobu soustředit, dokončit aktivitu, reagovat na ostatní děti. Snažíme se, aby děti začínaly chápat a přijímat zodpovědnost. Toto se promítá zejména v šetrném zacházení s hračkami a pomůckami, včetně jejich úklidu.

Snažíme se děti vést k úctě, laskavosti k sobě a ohleduplnosti k druhým a okolnímu světu. Děti si utvrzují a rozvíjejí správné hygienické a stravovací návyky. S přihlédnutím k jejich individuálním možnostem se snažíme je vést a motivovat k samostatnosti a soběstačnosti. Při svačince se děti obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla i pití podle vlastního uvážení. 

V rámci aktivit ve školičce se s námi děti podílejí na výzdobě školičky, společně pečeme perníčky. Děti velmi rády s námi zdobí naši třídu, podílejí se na přípravách výzdoby o svátcích nebo na jaře pozorují, jak nám rostou květiny a zalévají je.

Jednou měsíčně k nám také na canisterapeutické setkání dochází fenka dalmatina Freky.

Při péči  o králíčka si děti vytváří vztah k zvířátku, rozvíjí svou schopnost zklidnění, vcítění se, pocit vzájemné sounáležitosti, užitečnosti a zodpovědnosti. Součástí pobytu dětí ve školičce jsou i oslavy jejich narozenin a aktivity k velikonočním, vánočním nebo masopustním svátkům. 


Činnosti nabízené ve školičce a vedení dětí odpovídá náplni Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Program dne je koncipovaný na stejném principu jako program dne ve státních školkách. Děti jsou díky tomu lépe připravené na přechod do státní školky a snáze si tam zvykají. 

Snažíme se o maximální podporu celkového rozvoje dětí. Dětský nábytek, hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek jsou antropometricky přizpůsobeny a odpovídají počtu dětí. Jsou estetické, zdravotně nezávadné a bezpečné. Školička je vybavena hračkami, pomůckami a materiály odpovídajícími počtu dětí a jejich věku.

Naše školička zajišťuje péči o dítě do tří let věku v denním režimu a poskytování služeb pro rodinu a domácnost, výchova a vzdělávání včetně lektorské činnosti. Nejsme předškolní zařízení. Nejsme akreditovanou školou u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.