Náš tým

Mgr. Helena Pichová

Vystudovala jsem Institut politických věd v Paříži a hovořím francouzsky, anglicky, španělsky a rusky. Pracovala jsem v diplomacii, turismu, vyučovala jsem jazyky a tlumočila. S dětmi jsem začala pracovat jako dobrovolník během studií. Většinou se jednalo o sociálně prospěšné projekty, pracovala jsem např. s dětmi ze znevýhodněných rodin (2003), z uprchlických táborů (2005) nebo z dětského domova (2007), včetně dětí s postižením. Těchto projektů jsem se účastnila v zahraničí, organizovala jsem také mezinárodní dětský tábor s výukou angličtiny v Číně (2011).

Jsem držitelkou profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V letech 2008-2010 jsem se zajímala o Waldorfskou pedagogiku, v roce 2012 jsem absolvovala Informační kurz Montessori pedagogiky. Od září 2012 do dubna 2013 jsem pracovala jako učitelka v Montessori jeslích a mateřské školce Jonáš. V květnu 2013 jsem otevřela svou vlastní Školičku Radost. Dále se vzdělávám v oblasti dětské vývojové psychologie a pedagogiky.  Ve své práci se snažím dojít k takovému pojetí výchovy malých dětí, který oslovuje jejich zdravý vývojový potenciál a rozvíjí jejich schopnosti komunikace, reflektivity, fantazie a sebeprožívání.

Martina Buláková

Vystudovala jsem zdravotnickou střední školu v Ružomberku a později jsem pokračovala v bakalářských studiích v oboru ošetřovatelství na Universitě v Nitře. V roce 2011 jsem pečovala o seniory v Domově Sv. Josefa v Ivanke pri Nitře. V letech 2012-2015 jsem pracovala jako ošetřovatelka v hospici v Lubici, v roce 2017 a 2018 jsem během studií působila jako ošetřovatelka na infekční klinice ve Fakultní nemocnici v Nitře a v Domě ošetřovatelské péče Zlatý věk. Od dubna 2019 pracuji jako zdravotní sestra na interním oddělení Nemocnice milosrdných sester Sv. Karla Bartolomějského v Praze.

Ve svém volném čase jsem se věnovala dobrovolnické činnosti. Pomáhala jsem seniorům, vedla setkání pro děti a mládež a vypomáhala jako zdravotnice na dětských a mládežnických táborech. od září 2018 do února 2019 jsem působila jako dobrovolnice v sirotčinci v Lesothu (JAR). Učila jsem se hrát na klavír a varhany, také jsem zpívala ve sboru. Mám velmi ráda děti a práci s nimi, stejně jako s nemocnými lidmi a seniory, vnímám jako poslání. 

Eva Glória Águas

Vystudovala jsem ekonomickou fakultu Západočeské university v Chebu v oboru ekonomie a managementu. V letech 2000-2002 jsem pracovala jako sekretářka v nadnárodní korporaci PricewaterhouseCoopers Audit, v letech 2002-2004 jsem působila jako partner/manager asistentka v oddělení auditu firmy Ernst and Young. V letech 2005-2006 jsem se věnovala dobrovolnické práci v neziskové organizaci ACCESS v Amsterdamu, od roku 2006 do roku 2007 jsem působila jako týmová asistentka v programovém oddělení ve společnosti UPC Broadband Holding Services. V roce 2009 jsem se znovu věnovala dobrovolnické činnosti v charitativní organizaci v Dublinu a poté jsem v roce 2010 odešla na 7letou mateřskou dovolenou. Od roku 2018 do roku 2019 jsem se věnovala administrativní činnosti v oblasti správy nemovitostí a zároveň úspěšně složila zkoušku certifikátu Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mám praxi z mateřské školky Josefínka a Vendelínek o.p.s. Mám dvě děti (6 a 9let), ve svém volném čase se ráda věnuji cestování, sportu a turistice. Mezi mé zájmy patří např. potápění, malování, hudba, divadlo nebo ruční práce

Anna Marešová

Jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Již sedmým rokem hlídám děti, od roku 2020 jsem chůvou ve společnosti Beebi s.r.o. Třetím rokem také vedu kroužek sluchově postižených ve florbale. Mými zájmy ve volném čase jsou literatura, kultura, cestování, sport a hudba. Děti mám ráda díky jejich představivosti, je s nimi zábava a mají takový svůj svět. Práce s dětmi mě velice baví, dodává mi energii a pozitivní myšlení. Je skvělé vidět, jak se děti každým dnem posouvají dál a naše práce tak není nikdy zbytečná.

Natálie Šmídlová

Jsem studentkou prvního ročníku oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku na UK v Praze. Po dostudování bych se chtěla věnovat nejspíše právě dětem buď v klinické nebo školní psychologii. Také bych si v budoucnu ráda udělala psychoterapeutický výcvik. Ve volném čase ráda čtu, sportuju nebo trávím čas v přírodě. Práce s dětmi mě baví hlavně díky jejich otevřenosti a upřímnosti, čas s nimi rychleji utíká a člověk se nikdy nenudí.  

Součástí týmu Školičky Radost je i paní Hana Bauerová, jejíž bohatá praxe v oblasti péče o děti je garantem kvalitně odvedené práce a odborné způsobilosti, a to i bez formálně dosaženého pedagogického vzdělání.