Náš tým

Mgr. Helena Pichová

Vystudovala jsem Institut politických věd v Paříži a hovořím francouzsky, anglicky, španělsky a rusky. Pracovala jsem v diplomacii, turismu, vyučovala jsem jazyky a tlumočila. S dětmi jsem začala pracovat jako dobrovolník během studií. Většinou se jednalo o sociálně prospěšné projekty, pracovala jsem např. s dětmi ze znevýhodněných rodin (2003), z uprchlických táborů (2005) nebo z dětského domova (2007), včetně dětí s postižením. Těchto projektů jsem se účastnila v zahraničí, organizovala jsem také mezinárodní dětský tábor s výukou angličtiny v Číně (2011).

Jsem držitelkou profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V letech 2008-2010 jsem se zajímala o Waldorfskou pedagogiku, v roce 2012 jsem absolvovala Informační kurz Montessori pedagogiky. Od září 2012 do dubna 2013 jsem pracovala jako učitelka v Montessori jeslích a mateřské školce Jonáš. V květnu 2013 jsem otevřela svou vlastní Školičku Radost. Dále se vzdělávám v oblasti dětské vývojové psychologie a pedagogiky.  Ve své práci se snažím dojít k takovému pojetí výchovy malých dětí, který oslovuje jejich zdravý vývojový potenciál a rozvíjí jejich schopnosti komunikace, reflektivity, fantazie a sebeprožívání.

Mgr. Jana Kortanová

Po vystudování Přírodovědecké fakulty UK v Praze jsem se vydala na cestu učitelství, a to ve studijním i pracovním životě. Studuji Pedagogickou fakultu UK v Praze a mám zkušenosti z mateřských škol v soukromém i státním sektoru, včetně mateřské školy s programem Začít spolu. Ve Školičce Radost pracuji s přestávkami od roku 2015, v roce 2017 jsem působila v MŠ Veltruská a v letech 2018-2019 v Lauderových školách. 

Projekty s dětmi mě provází i ve volném čase nejen v Čechách (vedoucí na letním táboře, instruktorka lyžování), ale i v zahraničí. V rámci dobrovolnických workcampů jsem pomáhala ve Slovinsku na dětském festivalu Pippi Longstocking a v Indii, kde jsem skrz místní organizaci FSL India pomáhala v oblasti Himálají s rekonstrukcí tamní školy.

Na cestě dětstvím a dospíváním bych jako učitelka chtěla dětem poskytnout svobodné, bezpečné prostředí, ve kterém skrz své vlastní prožitky mohou nalézt cestu k sebevědomí, empatii, toleranci, zodpovědnosti a pozitivnímu náhledu na svět kolem nás.  

Martina Buláková

Vystudovala jsem zdravotnickou střední školu v Ružomberku a později jsem pokračovala v bakalářských studiích v oboru ošetřovatelství na Universitě v Nitře. V roce 2011 jsem pečovala o seniory v Domově Sv. Josefa v Ivanke pri Nitře. V letech 2012-2015 jsem pracovala jako ošetřovatelka v hospici v Lubici, v roce 2017 a 2018 jsem během studií působila jako ošetřovatelka na infekční klinice ve Fakultní nemocnici v Nitře a v Domě ošetřovatelské péče Zlatý věk. Od dubna 2019 pracuji jako zdravotní sestra na interním oddělení Nemocnice milosrdných sester Sv. Karla Bartolomějského v Praze.

Ve svém volném čase jsem se věnovala dobrovolnické činnosti. Pomáhala jsem seniorům, vedla setkání pro děti a mládež a vypomáhala jako zdravotnice na dětských a mládežnických táborech. od září 2018 do února 2019 jsem působila jako dobrovolnice v sirotčinci v Lesothu (JAR). Učila jsem se hrát na klavír a varhany, také jsem zpívala ve sboru. Mám velmi ráda děti a práci s nimi, stejně jako s nemocnými lidmi a seniory, vnímám jako poslání. 

Jana Cardová

Přestože jsem vystudovala veřejnoprávní obor na Akademii Trivis, téměř celý svůj profesní život jsem převážně pracovala v gastronomii, ať již v cukrářském nebo kuchařském oboru. V současné době studuji v rámci celoživotního vzdělávání obor Vychovatelství na Univerzitě Karlově v Praze. 

Dětem se věnuji jako animátorka na různých slavnostech a akcích od roku 2007. V roce 2008 jsem např. účinkovala v programech s historickou tématikou na hradech Okoř, Litice, na zámku Sychrově a tvrzi Česká Kamenice. V letech 2009-2011 a 2014 jsem ve spolupráci s MČ Modřany účinkovala na svatováclavských slavnostech, moštování a dýňování, mikulášském programu, vánočních trzích aj. 

V roce 2009 a 2012 jsem mimojiné hostovala na programech s historickou tématikou pro děti v Byczině a Opole (Polsko). V roce 2013 jsem se podílela na benefičním programu pro kojenecký ústav v Krči či v Českém Krumlově pro postižené lidi. V letech 2015-2016 a poté od roku 2019 jsem znovu účinkovala v různých animačních programech v Praze či v různých částech republiky (Plzeň, Ostrava, Bělá pod Bezdězem, Velký Osek aj.).

Maryana Letnyanchyn

Vystudovala jsem střední odbornou školu v oboru cukrářka/kuchařka na Ukrajině. V letech 2003-2010 jsem byla na mateřské dovolené, od roku 2013 pracuji jako pokojská a v současné době se připravuji na zkoušku chůvy pro děti do zahájení školní docházky. Mezi mé volnočasové zájmy patří kreslení a literatura.

Součástí týmu Školičky Radost je i paní Hana Bauerová, jejíž bohatá praxe v oblasti péče o děti je garantem kvalitně odvedené práce a odborné způsobilosti, a to i bez formálně dosaženého pedagogického vzdělání.