Náš tým

Mgr. Helena Pichová

Vystudovala jsem Institut politických věd v Paříži a hovořím francouzsky, anglicky, španělsky a rusky. Pracovala jsem v diplomacii, turismu, vyučovala jsem jazyky a tlumočila. S dětmi jsem začala pracovat jako dobrovolník během studií. Většinou se jednalo o sociálně prospěšné projekty, pracovala jsem např. s dětmi ze znevýhodněných rodin (2003), z uprchlických táborů (2005) nebo z dětského domova (2007), včetně dětí s postižením. Těchto projektů jsem se účastnila v zahraničí, organizovala jsem také mezinárodní dětský tábor s výukou angličtiny v Číně (2011).

Jsem držitelkou profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V letech 2008-2010 jsem se zajímala o Waldorfskou pedagogiku, v roce 2012 jsem absolvovala Informační kurz Montessori pedagogiky. Od září 2012 do dubna 2013 jsem pracovala jako učitelka v Montessori jeslích a mateřské školce Jonáš. V květnu 2013 jsem otevřela svou vlastní Školičku Radost. Dále se vzdělávám v oblasti dětské vývojové psychologie a pedagogiky.  Ve své práci se snažím dojít k takovému pojetí výchovy malých dětí, který oslovuje jejich zdravý vývojový potenciál a rozvíjí jejich schopnosti komunikace, reflektivity, fantazie a sebeprožívání.

Martina Buláková

Vystudovala jsem zdravotnickou střední školu v Ružomberku a později jsem pokračovala v bakalářských studiích v oboru ošetřovatelství na Universitě v Nitře. V roce 2011 jsem pečovala o seniory v Domově Sv. Josefa v Ivanke pri Nitře. V letech 2012-2015 jsem pracovala jako ošetřovatelka v hospici v Lubici, v roce 2017 a 2018 jsem během studií působila jako ošetřovatelka na infekční klinice ve Fakultní nemocnici v Nitře a v Domě ošetřovatelské péče Zlatý věk. Od dubna 2019 pracuji jako zdravotní sestra na interním oddělení Nemocnice milosrdných sester Sv. Karla Boromejského v Praze a od roku 2023 zároveň i na Klinice dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Ve svém volném čase jsem se věnovala dobrovolnické činnosti. Pomáhala jsem seniorům, vedla setkání pro děti a mládež a vypomáhala jako zdravotnice na dětských a mládežnických táborech. od září 2018 do února 2019 jsem působila jako dobrovolnice v sirotčinci v Lesothu (JAR). Učila jsem se hrát na klavír a varhany, také jsem zpívala ve sboru. Mám velmi ráda děti a práci s nimi, stejně jako s nemocnými lidmi a seniory, vnímám jako poslání. 

Eva Glória Águas

Vystudovala jsem ekonomickou fakultu Západočeské university v Chebu v oboru ekonomie a managementu. V letech 2000-2002 jsem pracovala jako sekretářka v nadnárodní korporaci PricewaterhouseCoopers Audit, v letech 2002-2004 jsem působila jako partner/manager asistentka v oddělení auditu firmy Ernst and Young. V letech 2005-2006 jsem se věnovala dobrovolnické práci v neziskové organizaci ACCESS v Amsterdamu, od roku 2006 do roku 2007 jsem působila jako týmová asistentka v programovém oddělení ve společnosti UPC Broadband Holding Services. V roce 2009 jsem se znovu věnovala dobrovolnické činnosti v charitativní organizaci v Dublinu a poté jsem v roce 2010 odešla na 7letou mateřskou dovolenou. Od roku 2018 do roku 2019 jsem se věnovala administrativní činnosti v oblasti správy nemovitostí a zároveň úspěšně složila zkoušku certifikátu Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mám praxi z mateřské školky Josefínka a Vendelínek o.p.s. Mám dvě děti (10 a 13let), ve svém volném čase se ráda věnuji cestování, sportu a turistice. Mezi mé zájmy patří např. potápění, malování, hudba, divadlo nebo ruční práce

Natálie Šmídlová

Jsem studentkou druhého ročníku oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku na UK v Praze. Po dostudování bych se chtěla věnovat nejspíše právě dětem buď v klinické nebo školní psychologii. Také bych si v budoucnu ráda udělala psychoterapeutický výcvik. Ve volném čase ráda čtu, sportuju nebo trávím čas v přírodě. Práce s dětmi mě baví hlavně díky jejich otevřenosti a upřímnosti, čas s nimi rychleji utíká a člověk se nikdy nenudí.  

Orsolya Ambrušová

Jsem studentkou druhého ročníku oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku na UK v Praze. K dětem mám velmi blízko. V roce 2022 jsem vedla dětský tábor v Rožňavě pro děti ve věku 8-11 let, v roce 2019 také jsem organizovala sbírku UNICEF nebo pracovala jako dobrovolník s dětmi v Parlamentě dětí a mládeže (2015-2018, Youth Council). Ve volném čase ráda sportuji, čtu, trávím čas v přírodě nebo se zabývám uměleckými činnostmi (aktivně kreslím a maluji, ráda chodím do divadla). 

Práci s dětmi vnímám jako smysluplnou a oboustranně obohacující činnost - my dospělí můžeme dětem pomáhat najít jejich cestu a stát se plnohodnotnými lidmi, vnímat jejich lásku, empatii a porozumění a ony nám zase přinášejí jiný pohled na svět, vracejí nás k naší kreativitě a představivosti. V budoucnu bych se ráda uplatnila jako dětská psycholožka, ráda bych se zabývala např. psychodiagnostikou a psychoterapií.

Součástí týmu Školičky Radost je i paní Hana Bauerová, jejíž bohatá praxe v oblasti péče o děti je garantem kvalitně odvedené práce a odborné způsobilosti, a to i bez formálně dosaženého pedagogického vzdělání.