Co se učí Vaše děti

Jednání dialogem

Ve školičce s dětmi jednáme co nejvíce rovnocenně a partnersky. Děti nám tykají a oslovují nás jménem. Děti necháváme povídat, nasloucháme jejich prožitkům a vyprávěním, ponecháváme jim a sdílíme s nimi jejich vnímání. Pokud na dětech něco žádáme, je pro nás důležité, aby to děti dělaly s jistým souhlasem a dobrovolně.

Domácí, útulné a stimulující prostředí

Děti mají ve školičce domácí, hřejivé a útulné prostředí. Prostory jsou krásně vymalované. Pozorujeme, co se dětem líbí a co potřebují. Hračky jim pravidelně obměňujeme, pomůcky samy tvoříme a "šijeme dětem na míru". Ukazujeme si, povzbuzujeme děti v dokončení činnosti, a pokud je baví i v jejím opakování. Jsme dětem oporou.

Tvořivost

Aktivně podporujeme dětskou tvořivost, zručnost a fantazii. Dětem nabízíme výtvarné, hudební a taneční činnosti. Výtvarné činnosti jsou koncipovány tak, aby si je děti mohly co nejvíce udělat samy a podle sebe. Chceme, aby byly výrobky hezké, používáme kvalitní a pro děti zajímavé a přitažlivé materiály. Výrobky si děti vždy berou domů.

Vlastní zkušenost

Vlastní zkušenost je pro děti nenahraditelná. Snažíme se, aby děti věci samy odkrývaly, prožily je a přicházely na ně. Učíme se hrou a ukázkou, vycházíme z poznání a zájmu dětí. Hry a ukázky si vymýšlíme. Povzbuzujeme děti do činností běžného života, poznávání ročních období, zvyků a přírody.

Hezké vztahy

Děti máme rádi a děti nás. Dětem ukazujeme, jak se dovolit, dohodnout, omluvit, zdravíme se, děkujeme si. Respektujeme se, ptáme se o dovolení. Je pro nás důležité, aby se děti samy k sobě chovaly ohleduplně, těšily se na své kamarády, učily se od sebe a nacházely ve vztazích uspokojení. Učíme se a utvrzujeme si základní morální hodnoty a správné chování.