Montessori

Ve školičce podporujeme kromě tvořivosti a volné hry dětí ještě Montessori. Na Montessori pedagogice se mi líbí především to, že jejím hlavním motorem je péče o všestranný rozvoj dítěte a podpoření jeho přirozených potřeb.

Jejím cílem je podchytit zdravý vývoj dítěte a podpořit vývojová období, během kterých se dítě snadněji učí a získává nové dovednosti. Tato období se vyznačují velkým zájmem dítěte o nějakou konkrétní věc a činnost, kterou dítě opakuje, dokud ji zcela nezvládne a neopadne jeho zájem. Dospělí mohou dítěti pomoci tak, že mu tuto činnost zprostředkují a pomalu mu ji ukazují.

Činnosti z každodenního života jsou např. nošení věcí, přesýpání, přelévání, třídění, prosívání, nabírání lžičkou, krájení nebo strouhání, aktivity týkající se péče o okolí jsou např. utírání prachu, zametání, umývání stolu nebo leštění zrcadla, aktivity týkající se péče o sebe jsou např. zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, smrkání, mytí rukou nebo čištění bot. Cílem je, aby dítě získalo potřebnou zručnost v každodenním životě.

Aktivity a činnosti jsou koncipovány tak, aby dětem pomáhaly rozvíjet smysly, poznávat svět a zařadit se do kolektivu. Aktivity k rozvíjení smyslů jsou např. hledání stejných a rozlišování odlišných zvuků, ochutnávky a poznávání kyselého, slaného, sladkého, hořkého, hmatové poznávání povrchů a různých materiálů, rozlišování barev nebo poznávání předmětů se zavřenýma očima. Těmito aktivitami se dětem zlepší vnímavost ke svému okolí a orientace v něm.

Na starší děti čekají první matematické činnosti - počítání, psaní čísel pomocí pomůcek využívající svalovou paměť a v případě zájmu dětí i jednoduché matematické operace - sčítání, odečítání, dělení, násobení. Stejně je tomu i v jazykové oblasti. Děti mají k dispozici knihy a tematické kartičky na rozšiřování slovní zásoby, starší děti mají k dispozici pomůcky využívající svalovou paměť k psaní prvních písmen, skládání písmen do slov a rozvíjení logického myšlení.

Každé dítě má v danou chvíli zájem o jinou činnost a má možnost si ji samo vybrat. Během dne si děti většinou vyberou několik činností z různých oblastí. O děti a jejich zájmy dbáme a snažíme se případně dětem navrhnout činnost, která by je mohla bavit a zajímat. Děti mohou danou činnost opakovat a ponechat si ji do té doby, než se jí nasytí, případně se k ní znovu vrátit později. Děti se společnými zájmy mohou spolupracovat, navzájem si pomáhat a učit se od sebe. Starší děti mohou také učit a pomáhat mladším dětem.